โดยนักเรียน,
เพื่อนักเรียน

Hack Club เป็นกลุ่มของ น้อง ๆ นักเรียนมัธยมทั่วโลกซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการคิดค้น และสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต โดยเราช่วยน้อง ๆ ในการสร้าง และให้เครื่องมือและเงินทุนสำหรับชมรม Coding ของตนเองอีกด้วย และในตอนนี้ Hack Club มีอยู่ 400 โรงเรียนในสหรัฐฯ และมีสมาชิกมากกว่า 2 หมื่นคนทั่วโลก Hack Club เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและฟรีสำหรับนักเรียนทั่วโลก

เยี่ยมชมเว็บ Hack Club ในภาษาอังกฤษ

สมาชิก Hack Club ในงาน Assemble ในปี 2022 ที่จัดขึ้นที่ San Francisco